Laboratorija

Kao društveno odgovorna kompanija, NIS posvećuje veliku pažnju pitanjima kvaliteta i kontrole kvaliteta svojih proizvoda.

Laboratorijska ispitivanja pri finalnoj kontroli kvaliteta, pre konačne isporuke goriva krajnjim potrošačima, sprovode se u cilju obezbeđenja kvaliteta goriva prilikom transporta od rafinerije do benzinskih pumpi i sprečavanja eventualne degradacije goriva pri transportu.

U sastavu Naučno tehnološkog centra NIS – Naftagas d.o.o. Novi Sad, posluju laboratorije (Departman laboratorije downstream i Laboratorija Upstream) koja pružaju usluge ispitivanja kvaliteta tokom celog procesa proizvodnje nafte i rafinerijske prerade.

Proces kontrole kvaliteta započinje ispitivanjima kvaliteta sirove nafte na poljima u pogonskim laboratorijama, zatim ispitivanjima sirove nafte pripremljene za rafinerijsku preradu, preko ispitivanja kvaliteta procesnih tokova i poluproizvoda bitnih za praćenje i kontrolu rada rafinerijskih pogona, pa sve do kontrole kvaliteta finalnih rafinerijskih proizvoda i izdavanja Izveštaja o ispitivanju. Izveštajem o ispitivanju se potvrđuje da je kvalitet proizvedenih goriva u skladu sa propisanim kvalitetom prema zahtevima tehničkih propisa, standarda, specifikacija za proizvod.

Ovim postupcima kontrole je zagarantovan kvalitet naftnih proizvoda proizvedenih u NIS a.d.Novi Sad.

Departman laboratorije downstream je akreditovana laboratorija za ispitivanje prema zahtevima standarda SRPS ISO / IEC 17025 (Sertifikat 01-372), izdat od strane Akreditacionog tela Srbije) i osposobljena za obavljanje poslova u sledećem obimu

Fizička i hemijska ispitivanja:

 • goriva (sirove nafte i naftnih ulja, procesnih gasova,bezolovnih motornih benzina EVRO PREMIJUM BMB 95, EVRO BMB 98, EVRO BMB 100 (SRPS EN 228:2017),gasnih ulja: Evrodizel, dizel gorivo Gasno ulje 0,1 i gasno ulje ekstra lako EVRO EL (SRPS EN 590:2017), tečnih naftnih gasova TNG auto-gas (SRP EN 589:2012), mlazno gorivo JET A-1, GM-1), avionski benzini AB 80/87,AB 100/130, AB 100 LL, ulje za loženje nisko sumporno gorivo-specijalno NSG-S, Ulje za loženje srednje S, Ulje za loženje srednje EVRO S (Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla („Sl.glasnik RS“, br.111/2015;106/2016,60/2017,117/2017,120/2017-ispr.,50/2018 i 101/2018);
 • maziva, industrijskih ulja i srodnih proizvoda od nafte, ulja i aditivi, mazive masti;
 • građevinskih proizvoda (Evro bitumen za puteve 50/70, 70/100, 160/220; polimer modifikovani bitumen za puteve PMB 45/80-65);
 • hemikalija i hemijskih proizvoda (tečnog sumpora, katalizatora, antifriza i kočnih tečnosti);
 • uzoraka životne sredine (vode: otpadne i industrijske vode);

Uzorkovanje goriva (tečnog naftnog gasa, nafte i tečnih naftnih proizvoda).

Ispitivanja se sprovode na više lokacija u zemlji, što obezbeđuje pokrivenost cele teritorije Republike Srbije:

 • Pančevo, Spoljnostarčevačka br.199
 • Novi Sad, Put Šajkaškog odreda br.4
 • Beograd, Aerodrom “Nikola Tesla”
 • Niš, Bulevar 12.februara 157

Laboratorija je akreditovana za 231 metodu ispitivanja (Obim akreditacije 01-372)

Laboratorija ima kompetentan inženjerski kadar koji prati, uvodi i razvija metode ispitivanja u skladu sa svetskim trendovima u pogledu ispitivanja nafte i naftnih proizvoda i svaku uslugu mogu pružiti u najkraćem vremenu, pouzdano i kvalitetno.

Laboratorije poseduju najsavremeniju analičku opremu za ispitivanje u okviru svog delokruga rada.

Ispunjavajući zahteve standarda SRPS ISO IEC 17025 i težnjom ka neprekidnom poboljšanju efektivnosti sistema menadžmenta, Departman laboratorije downstream obezbeđuje kvalitet usluga u svim fazama rada, od prijema zahteva za ispitivanje do izdavanja Izveštaj o ispitivanju.

Ovlašćenja državnih tela

Deo ispitivanja u Departmanu laboratorije downstream, sprovodi se na osnovu imenovanja izdatih od strane nadležnih ministarstava Republike Srbije:

 • imenovanje za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti bezolovnih motornih benzina, avionskih goriva, mlaznih goriva, gasnih ulja i ulja za loženje (Rešenje broj 312-01-01314/2016-05 od 28.01.2019 godine, Ministarstvo rudarstva i energetike) sa zahtevima Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla („Sl.glasnik RS“br.111/2015;106/2016,60/2017,117/2017,120/2017-ispr.,50/2018 i 101/2018)
 • Imenovanje za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti tečnog naftnog gasa (Rešenje broj 312-01-01862/2013-03 od 28.10.2015. godine, Ministarstvo rudarstva i energetike)

Usluge

Svoje potrebe za uslugama Departmanu laboratorije downstream, možete definisati popunjavanjem:

Vaš zahtev pošaljite na e-mail: ntc.laboratorija-rnp@nis.eu
Laboratorija će Vam u najkraćem roku dostaviti ponudu

Anketa zadovoljstva korisnika laboratorijske usluge

Postupanje u slučaju prigovora

Departman laboratorije downstream

Spoljnostarčevačka 199
Pančevo

This site is registered on wpml.org as a development site.