Sponzorstva i donacije

Kao kompanija koja zajednicu i odgovornost prema zajednici stavlja na prvo mesto, maksimalno smo angažovani na ostvarivanju saradnje koja je u skladu s našim kriterijumima i vrednostima.

Konstantno težimo ka tome da unapredimo zajednicu u kojoj živimo i podržimo one inicijative koje podstiču poboljšanje kvaliteta i uslova života ljudi.

Naša Komisija za sponzorstva i donacije razmatra sve vaše inicijative, a pri izboru projekata koje ćemo podržati, prioritet dajemo onim projektima čiji su ciljevi usmereni upravo na aktuelne i opravdane potrebe i probleme stanovništva i koji imaju dugoročan efekat na našu zajednicu.

Mi kao društveno odgovorna kompanija nastojimo da budemo primer ovakvog načina poslovanja, jer je ulaganje u zajednicu najbolja investicija u zajedničku budućnost. U našem radu koji se zasniva na jasnom i efikasnom sistemu kontrole realizacije podržanih inicijativa, razvijamo perspektivnost naše zajednice i unapređujemo naše poslovanje.

Kako bismo razmotrili vašu molbu za sponzorstvo ili donaciju potrebno je da nam dostavite sledeće:

  • Popunjen Prijavni formular;
  • Popunjenu Izjavu o partnerstvu (popunjavati ukoliko je na projektu angažovano više partnera);
  • Popunjenu Specifikaciju budžeta donacije (popunjavati ukoliko se podnosi molba za donaciju i to isključivo ako je izabrana vrsta projekta novac, ne popunjavati ako se podnosi molba za sponzorstvo);
  • Definisane sponzorske benefite koje će kompanija NIS a.d. Novi Sad ostvariti tokom trajanja sponzorskog ugovora u promotivnom segmentu

Prilikom popunjavanja formulara pomoć možete pronaći u Vodiču za popunjavanje Zahteva za donaciju/sponzorstvo.

Sve molbe i sva pitanja se dostavljaju na imejl: sponzorstva.donacije@nis.eu .

Napominjemo da primaoci donacija mogu biti državni organi, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, udruženja kao i druge organizacije i zajednice koje ne ostvaruju dobit, kao i domaće i strane humanitarne organizacije.

Svi koji su podneli molbu za sponzorstvo ili donaciju biće blagovremeno obavešteni o donetoj odluci o podršci projektu. Ukoliko je molba podržana s našom kompanijom se zaključuje Ugovor o donaciji ili Ugovor o sponzorstvu.

This site is registered on wpml.org as a development site.