Корпоративно управљање

НИС је посвећен примени високих стандарда у области корпоративног управљања који се темеље на међународно прихваћеним начелима и искуствима светске праксе

Ефикасан рад органа управљања НИС-а обезбеђује стабилан развој компаније и представља залог поверења акционара, инвеститора и партнера. У складу са Статутом, структура органа управљања НИС-а обухвата: Скупштину акционара, Одбор директора, Саветодавни одбор и персонални извршни орган (генерални директор).

Скупштина акционара је највиши орган НИС-а, и преко ње акционари доносе и одобравају основне корпоративне одлуке.

Одбор директора игра централну улогу у систему корпоративног управљања и колективно је одговоран за дугорочни успех друштва, укључујући и надзор и дефинисање пословне стратегије и пословних циљева друштва.

Саветодавни одбор Генералног директора је стручно тело које помаже Генералном директору у раду и разматрању питања из његовог делокруга. Саветодавни одбор ради под руководством генералног директора и пружа му помоћ у вези с питањима која се односе на управљање пословањем Друштва.

Чланови Одбора директора

 • Вадим Јаковљев

  Председник Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

  Заменик председника Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт”, Први заменик Генералног директора ЈАД „Гаспром њефт” задужен за питања истраживања и производње, стратешког планирања, спајања и аквизиције.

  Рођен је 30. септембра 1970. године у Шаркану, СССР.

  Дипломирао је 1993. године на Московском инжењерско-физичком институту, смер Примењена нуклеарна физика. Године 1995. завршио је Високу школу за финансије Међународног универзитета у Москви. Од 1999. године поседује сертификат Chartered Association of Certified Accountants. Године 2009. стекао је диплому Британског института директора (ИД).

  Од 1995. до 2000. године радио је у „PricewaterhouseCoopers” на разним дужностима, од консултанта до менаџера за ревизију. Од 2001. до 2002. године био је на дужности заменика руководиоца финансијско-економске управе ЈУКОС ЕП а.д. Од 2003. до 2004. године финансијски је директор „Југанскњефтегаса” НК ЈУКОС. Од 2005. до 2006. године био је заменик генералног директора за економију и финансије „СИБУР-Руске гуме”. Од 2007. до 2010. био је заменик генералног директора за економику и финансије ЈАД „Гаспром њефт“. Од 2007. године је заменик председника Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт“. Од 2010. до 2011. био је финансијски директор ЈАД „Гаспром њефт“. Од 2011. године је на позицији првог заменика генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“.

  На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 10.02.2009. године, а на функцију председника Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 31.07.2009. године.

 • Кирил Тјурдењев

  Генерални директор НИС а.д. Нови Сад, Члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

  Рођен 1977. године.

  Похађао је студије на Московском државном институту међународних односа (МГИМО), где је дипломирао на Факултету за међународне односе стекавши високу школску спрему у области политичких наука и међународних односа (са почасним признањима) и затим магистрирао у области међународног права (са почасним признањима). Такође је магистрирао у области права (LL.M) на Универзитету у Манчестеру и завршио executive education програме у INSEAD и Лондонској пословној школи.

  Кирил Тјурдењев је од 2000. до 2004. године радио у компанијама A.T.Kearney и Unilever, а  2004. почиње да ради у McKinsey & Co. Од 2007. до 2012. године, Кирил Тјурдењев је радио као заменик генералног директора за Стратегију и корпоративни развој у компанији “СИБУР – Минерална ђубрива”. Од 2012. године је радио као извршни потпредседник и члан Извршног одбора АФК “Система”. Пре доласка у НИС, Кирил Тјурдењев је био на функцији председника и председавајућег Извршног одбора ОАД “Обједињена нафтно-хемијска компанија” која је тада била чланица групе компанија АФК “Система” и на функцији председника Одбора директора компаније “Уфаоргсинтез”.

  У априлу 2016. године почиње са радом у НИС-у, на позицији првог заменика генералног директора за прераду и промет.

  За члана Одбора директора НИС-а именован је у децембру 2016. године, а на функцију генералног директора НИС-а именован је у марту 2017. године.

 • Павел Одеров

  Члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

  Заменик генералног директора за спољноекономско пословање JАД „Гаспром њефт”

  Рођен је 26.06.1979. године у граду Електростаљ у Московској области.

  2000. завршио Руски државни универзитет за нафту и гас „И.М.Губкин“, факултет „Економија“;

  2002. завршио Руски државни универзитет за нафту и гас „И.М.Губкин“, факултет „Менаџмент“.

  Од октобра 2002. до јула 2007. радио је на следећим позицијама: водећи стручњак, начелник сектора, заменик начелника Управе у области маркетинга у компанији ЗАД „Лукоил-Нефтехим“.
  Од септембра 2007. до фебруара 2020. је радио на руководећим позицијама у компанијама у оквиру „Гаспром“ групе.

  Од 23.06.2017. године је председник Одбора директора South Stream Serbia AG.

  Од фебруара 2020. је на позицији заменика генералног директора за спољноекономско пословање ЈАД „Гаспром њефт“. Од маја 2020. године члан је Извршног одбора ЈАД «Гаспром њефт».

  На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 25.03.2020. године.

 • Даница Драшковић

  Члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

  Рођена је 14. новембра 1945. године у Колашину, Црна Гора.

  На Правном факултету Универзитета у Београду је дипломирала 1968. године.

  Од 1968. до 1990. године радила је на пословима финансија у банци, на правно-економским пословима у привреди и као градски судија за прекршаје у Београду. Године 1990. је основала издавачку кућу „Српска реч”, чији је и данас власник. Аутор је три књиге публицистике.

  Од 01.04.2009. до 18.06.2013. године била је члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад. На ову функцију поново је именована 30.06.2014. године.

 • Алексеј Јанкевич

  Члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

  Заменик генералног директора за економику и финансије ЈАД „Гаспром њефт“

  Рођен је 19. децембра 1973. године у Лењинграду, СССР.

  Године 1997. завршио је Државни електротехнички Универзитет у Санкт-Петербургу (ЛЕТИ), смер „оптички инструменти и системи“. Године 1998. је завршио Међународну школу менаџмента ЛЕТИ-Лованиум у Санкт-Петербургу.

  Од 1998. до 2001. године радио је у консултантској кући „КАРАНА“. Од 2001. до 2005. је радио на пословима заменика начелника Управе за планирање, буџет и контролинг ЗАД „ЈУКОС РМ“ (део који је одговоран за логистику, прераду и промет). Године 2004. је стекао звање „Certified Management Accountant“ (CMA). Од 2005. до 2007. године је заменик финансијског директора „ЛЛК-Интернешнл“ (бави се производњом и продајом уља и специјалних нафтних деривата и послује у оквиру ЛУКОИЛ групе). Од 2007. до 2011. године је начелник Департмана за планирање и буџет, руководилац Дирекције за економику и корпоративно планирање ЈАД „Гаспром њефт“.

  Од августа 2011. године је в.д. заменика генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“ за економику и финансије. Од марта 2012. године је члан Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт“, заменик генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“ за економику и финансије.

  На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 18.06.2013. године.

 • Дмитриј Шепељски

  Члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

  Начелник Департмана за координацију продаје нафтних деривата ЈАД „Гаспром њефт“

  Рођен 1970. године.

  Године 1993. завршио је Московски Институт радио технике, електронике и аутоматике.

  На почетку каријере је радио на позицији заменика начелника Департмана за снабдевање нафтним дериватима – начелника Управе ЈАД „Гаспром њефт“.

  Данас је начелник Департмана за координацију продаје нафтних деривата ЈАД „Гаспром њефт“.

  На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 29.06.2021. године.

 • Дејан Раденковић

  Члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

  Рођен је 09. септембра 1971. године у Приштини.

  Основно и средње образовање стекао је у Приштини. Дипломирао је на Економском факултету у Приштини, а звање магистра економских наука стекао је на Универзитету ЕДУКОНС.

  Своје радно искуство почео је у Предузећу за трговину и услуге „Балкан ауто“ у Приштини, а након тога прешао је у ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“. У „Орбита комуникације“ д.о.о. Београд је од 2005. године обављао је послове директора, а од 2010.године је радио у Компанији „Ратко Митровић“ а.д., у којој је обављао функцију генералног директора, а затим извршног директора и члана Управног одбора. Био је члан Управног одбора Економског факултета у Приштини, као и асистент генералног менаџера First Global Brokersa у Београду. Обављао је функцију председника Одбора за праћење пословања и члана Управног одбора „Дунав банке“ а.д. Звечан, а једно време је вршио функцију председавајућег Управног одбора. Од 2013. године  до 2017. године био је  члан Надзорног одбора СП „Ласта“ а.д. Београд.  Тренутно је члан Одбора за праћење пословања „МТС банке“ а.д. Београд.

  Члан је Социјалистичке партије Србије и за народног посланика у Народној скупштини Републике Србије биран је у сазивима 2008, 2012, 2014. и 2016. године.

  На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 27.06. 2019. године.

 • Александар Чепурин

  Независни члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

  Рођен је 20. септембра 1952. у Ставропољском крају, Русија (СССР).

  1975. године је завршио МГИМО МСП СССР.

  Од 1975. је радио у Министарству спољних послова СССР-а, а затим у Министарству спољних послова РФ.

  1986-1992. је био руководилац економске групе Амбасаде СССР (Русије) у Италији. Од 1994. до 1996. је био директор Департмана за кадрове МСП РФ.

  Од 1994. до 1997. године је био члан Комисије за међународну цивилну службу УН у Њујорку (ICSC).

  Од 1996. до 2000. године је био изванредни и опуномоћени амбасадор РФ у Данској.

  Од 2005. до 2012. године био је директор Департмана за сарадњу са дијаспором при МСП РФ.

  Од 2012. до јуна 2019. – амбасадор Русије у Србији. Поседује ранг изванредног и опуномоћеног амбасадора, као и низ почасних државних одликовања и ордена.

  2009. године је одбранио дисертацију и стекао звање доктора политичких наука.

  Од 2012. до 2019. се бавиo питањима развоја односа водећих руских енергетских компанија и Републике Србије. Сарађивао је са руским и српским енергетским компанијама, бавећи се јачањем пословне сарадње. Члан је Руског савета за међународне послове.

  На функцију независног члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 27.06.2019. године.

 • Анатолиј Чернер

  Члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

  Заменик председника Извршног одбора, заменик генералног директора за логистику, прераду и промет ЈАД „Гаспром њефт“

  Рођен је 27.08.1954. године у Грозном, СССР.

  Године 1976. завршио је Нафтни институт у Грозном, смер хемијске технологије прераде нафте и гаса.

  Од 1976. до 1993. године радио је у Рафинерији „Шерипов“ у Грозном, где је прошао пут од оператера до директора Рафинерије. Године 1996. почео је да ради у компанији „Славњефт“, на месту управника Одељења промета нафте и нафтних деривата, а касније је именован за потпредседника НГК „Славњефт“. На дужност потпредседника за прераду и промет компаније „Сибњефт“ (од јуна 2006. године – ЈАД „Гаспром њефт“) именован је у априлу 2006. године. Од децембра 2007. године се налази на позицији заменика генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“ за логистику, прераду и промет.

  На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 10.02.2009. године.

 • Олга Висоцка

  Независни члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

  Рођена је 28. фебруара 1961. године у Лењинграду, СССР.

  Године 1984. завршила је са похвалама Лењинградски државни Универзитет, одсек за економску кибернетику, специјалност: економиста-математичар, а 1987. постдипломске студије из области математичке кибернетике на Институту за социјално-економскe студије Академије наука СССР, Лењинградско одељење. 1998. године је стекла звање MBA Бристолског Универзитета. 2009. године је стекла диплому Професионалног независног директора Лондонског директорског института.

  У периоду од 1988. до 1995. године радила је као председник Одбора директора (ОД), генерални директор и директор низа приватних компанија. Од 1995. године до 2003. ради на различитим партнерским позицијама у KPMG у Санкт Петербургу, Њујорку и Москви. Почев од 2003. до 2005. године је руководилац Управе интерне ревизије у компанији „Јукос“, а од 2005. до 2008. године извршни партнер у Deloitte&Touche. У периоду од 2006. до 2013. године налазила се на позицијама независног члана ОД, председника Комисије за ревизију, члана Комисије за стратегију и члана Комисије за накнаде у „ЕМ-алијанс“ и „КИТ-Финанс“, као и независног члана Комисије за ревизију ОАД „Балтика“. Од 2012. до 2013. била је партнер у PricewaterHouseCoopers (PwC), а од 2013. до 2014. године је независни члан ОД, председник Комисије за ревизију и Комисије за накнаде УК „НефтеТрансСервис“. Од 2013. године до данас је на позицији независног члана ОД ДОО „ИНК“, а од 2015. до 2018. године била је независни члан Одбора директора АД „СУEК“.

  На функцију независног члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именована је 21.06.2018. године.

 • Драгутин Матановић

  Члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

  Рођен је 13.10.1954. у Београду.

  Дипломирани инжењер електротехнике.

  Радио је као електроничар у Одељењу развоја у компанији „Лола рачунари“, Београд.

  Био је директор компаније „Лола рачунари“, Београд.

  На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 06.09.2019. године.

Генерални директор НИС а.д. Нови Сад

 • Кирил Тјурдењев

  Генерални директор НИС а.д. Нови Сад, Члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

  Рођен је 19. априла 1977. године.

  С највишим успехом је дипломирао на Факултету за међународне односе (висока школска спрема са специјализацијом), и затим магистрирао у области међународног права (са специјализацијом) на Московском државном институту међународних односа (МГИМО). Такође је магистрирао у области права (ЛЛ.М) на Универзитету у Манчестеру. Стручно се усавршавао у оквиру програма еxецутиве едуцатион у међународној пословној школи INSEAD и Лондонској пословној школи.

  Од 2000. до 2004. године радио је у компанијама А.Т. Kearney и Unilever. Године 2004. почиње да ради у McKinsey & Co. Од 2007. до 2012. године радио је као заменик генералног директора за Стратегију и корпоративни развој у компанији “СИБУР – Минерална ђубрива”. Од 2012. године је извршни потпредседник и члан Извршног одбора АФК “Система”. Пре доласка у НИС, Кирил Тјурдењев је био на функцији председника и председавајућег Извршног одбора ОАО “Обједињена нафтно-хемијска компанија” која је у том тренутку улазила у групу компанија АФК “Система”, и на функцији председника Одбора директора компаније “Уфаоргсинтез”.

  У априлу 2016. године почиње са радом у НИС-у, на позицији првог заменика генералног директора за прераду и промет.

  За члана Одбора директора НИС-а именован је 8. децембра 2016. године. На функцију генералног директора НИС-а именован је 22. марта 2017. године.

Чланови Саветодавног одбора генералног директора

 • Генадиј Љубин

  Први заменик генералног директора за истраживање и производњу

  Рођен је 1965. године у граду Малгобек, Чечено-Ингушска АССР. Дипломирао је 1990. године на Нафтном институту «Академика М.Д. Милионшикова» у Грозном, специјалност „технологија и комплексна механизација разраде нафтних лежишта“.

  Радну каријеру започео је 1990. као оператер производње нафте и гаса, да би током година радио као мајстор, руководилац погона производње нафте и гаса, главни инжењер управе производње нафте и гаса «Харампурнефть», ПО «Пурнефтегаз». У 1998. години најпре је радио као руководилац управе производње нафте и гаса «Тарасовскнефть», ПО «Пурнефтегаз». У периоду од 1998. до 2001, године био је на функцији руководиоца управе производње нафте и гаса «Заполярнефть», ПО «Ноябрьскнефтегаз». Од 2001. до 2002. био је на позицији руководиоца пројекта за производњу нафте «Паљјановски». Од 2002—2005. године обављао је дужност заменика генералног директора за нове пројекте ПО «Ноябрьскнефтегаз». Од 2005–2008. године био је на функцији генералног директора компаније «Газпромнефть-Хантос», а од 2008–2011. на дужности генералног директора компаније «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Од 2011. до 2013. године био је на функцији извршног директора за имплементацију руских пројеката компаније «Газпромнефть-Развитие», извршног директора компаније «Газпром нефть шельф» и вршилац дужности генералног директора компаније «Газпром нефть шельф».

  у периоду од 2014. до 2017. године био је генерални директор компаније «Газпром нефть шельф», да би у периоду 2017-2018. био на позицији извршног директора компаније «Газпромнефть-Развитие». На позицију првог заменика генералног директора НИС а.д. Нови Сад долази у августу 2018 године.

 • Андреј Тучнин

  Први заменик генералног директора – Директор дивизије Downstream

  Дипломирао је 1996. на Московском државном институту међународних односа (МГИМО), на Факултету међународних економских односа.

  Од 1996. до 2001. године радио је у компанији „Алфа-ЕКО“ у којој је напредовао од позиције менаџера до руководиоца Сектора за извоз нафте. Годину дана касније придружио се компанији „СИБУР“, у којој је најпре водио Сектор за продају течних петрохемијских производа, а затим Сектор за продају течног нафтног гаса. Године 2006. дошао је на место заменика генералног директора компаније „ЈУКОС Експорт Трејд“. Био је одговоран за продају и извоз свих нафтних деривата и петрохемијских производа компаније „ЈУКОС“. Каријеру је наставио у компанији „Росњефт“ у којој је радио од 2007. до 2012. на позицији заменика директора Сектора за извоз нафте и нафтних деривата. Истовремено је радио и као генерални директор компаније „РН-Бункер“ која је створена „од нуле“ и за три године постала лидер на руском тржишту у снабдевању пловних објеката горивом. У 2012. години је радио у компанији „Магнатек“, највећој руској независној трговачкој компанији, у којој је учествовао у организацији прераде руске сирове нафте у рафинерији у Казахстану. Од 2013. до 2014. године радио је у Обједињеној петрохемијској компанији, у којој је био одговоран за осмишљавање свакодневних пословних делатности у оквиру независног пословања компаније АФК „Систем“. Пре доласка у НИС, у јуну 2017. године, радио је на позицији заменика генералног директора за комерцијалне послове у компанији „Уфаоргсинтез“, једној од највећих руских произвођача полимера и фенола.

 • Алексеј Черников

  Директор блока “Промет”

  Рођен је 1. септембра 1975. године у Јекатеринбургу, Рускa Федерацијa.

  Године 1997. дипломирао је на Уралској државној саобраћајној академији. Године 2002. стекао је диплому Међународне московске финансијско-банкарске школе, затим 2012. диплому бизнис школе INSEAD The Business School for the world, а 2013. Стокхолмске школе економије.

  Године 2000. почиње са радом у компанији „Свердловскњефтепродукт“ као заменик управника Сектора за продају нафтних деривата, а непуних годину дана касније постаје и први човек овог Сектора. У компанији „Јекатеринбургскаја компанија по нефтепродуктам“ почиње да ради 2002. године као комерцијални директор. На истој позицији, али у „Свердсловскњефтепродукту“, почиње да ради 2005. године. У „Гаспром њефт“ прелази 2008, на место генералног директора кћерке-фирме „Гаспромњефт – Чељабинск“. Од 2013. до марта 2015. године био је генерални директор компаније „Гаспромњефт-Урал“, „Гаспромњефт-Тјумењ“, „Гаспромњефт-Урал“.

  На позицију директора Блока „Промет“ у НИС а.д. Нови Сад долази у марту 2015. године.

 • Владимир Гагић

  Директор блока “Прерада”

  Рођен је 23. септембра 1969. године у Задру, Хрватска.

  Технолошко-металуршки факултет завршио је на Универзитету у Београду 1993. године. Прва искуства на пословима процесног инжењера почео је да стиче на Погону „Атмосферска дестилација“ 1996. године у Рафинерији нафте Панчево. Логичан наставак у каријери су и послови управника постројењa „Атмосферска дестилација“, које је обављао врло успешно, у изузетно тешким условима економских санкција. Богато теоријско знање непрестано је проширивао и употпуњавао кроз проверу у пракси, али и разменом искуства са колегама различитих професија на свим осталим рафинеријским постројењима. После одличног практичног познавања свих сегмената рафинеријског производног процеса, обављао је значајне послове на Пројекту модернизације рафинеријске прераде у сектору Развој и инвестиције. Након тога, уследило је именовање на послове директора Рафинерије нафте Панчево, затим заменика директора РНП.

  На позицију директора Блока „Прерада“ долази 2015. године, после успешно обављених радних задатака на месту директора Дирекције за Техничке послове у Блоку.

 • Вјачеслав Завгородниј

  Заменик генералног директора, Директор функције за стратегију и инвестиције

  Рођен је 7. августа 1975.

  Године 1998. завршио је Руску економску академију (РЕА) „Г.В. Плеханов“ и стекао звање економисте за финансије и кредит. У оквиру студија годину дана је провео на Универзитету Гетеборга у Шведској. Паралелно са студијама на РЕА „Г.В. Плеханов“, године 1998. стекао је диплому у области пословне администрације Лондонског градског колеџа. 2005. завршио је INSEAD по програму MBA у Француској.

  Своју професионалну каријеру започео је 1997. године у компанији АGA AB и Columbus IT Partner као консултант за увођење ERP система „Concord“ у разним компанијама, укључујући нафтну компанију „Татњефт“ и трговинском центру компаније Henkel Ekolab. Своје стручно искуство развијао је у многим компанијама, укључујући и компаније Лукоил и McKinsey&Co. У Лукоилу три године је радио као главни експерт у одељењу спајања и преузимања, а потом 2006. године у McKinsey&Co преузима позицију консултанта на пројектима за водеће компаније у Руској Федерацији у низу привредних области: петрохемијској, банкарској, телекомуникационој индустрији, индустрији авио-превоза и производње цеви великог пречника. Пре доласка у НИС седам година је радио у групи компанија „Северстаљ“ на позицији директора за стратегију и развој пословања холдинга „Свеза“.

  У мају 2017. године именован је за заменика генералног директора, директора Функције за стратегију и инвестиције НИС-а.

  Течно говори енглески, шведски и српски језик, а поседује основни ниво знања француског језика.

 • Антон Черепанов

  Заменик генералног директора, Директор функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство

  Дипломирао је 2006. године на Удмуртском државном универзитету, одсек ,,Економија и управљање у предузећу нафтне и гасне индустрије“ са изванредним успехом. Стекао је средњу стручну спрему у правној области. Поседује диплому преводиоца za енглески језик.

  Године 2002. почео је да ради у Воткинској управи за производњу нафте и гаса ОАД ,,Удмуртњефт“ у Служби за индустријску безбедност. Од 2003. до 2004. године радио је као стручњак у ЗАД “ТКРС“ (текући и капитални ремонт бушотина) у финансијском одељењу. Од 2005. до 2006. године обављао је послове водећег инжењера у финансијско-економском блоку ОАД ,,Удмуртњефт“ (ћерка фирма ТНК-ВР).

  Од 2006-2008. године радио је у холдинг компанији града Москве на различитим позицијама. Од 2008. до 2015. године обављао је послове у различитим одељењима ОАД ,,Гаспромњефт“ од водећег стручњака Департмана за инвестиције и производну ефикасност до руководиоца Управе за повећање ефикасности пословања. Године 2013. је успешно завршио Академију управљања великим пројектима ОАД ,,Гаспромњефт“ у Центру за иновације ,,Сколково“ у Москви. Године 2015. прелази на радно место ОАД ,,АРКТИКГАЗ“ (Заједничко предузеће „Гаспромњефт“ и „НОВАТЕК“), на место заменика генералног директора за финансије.

  Од децембра 2018. године је на позицији заменика генералног директора, директора Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство.

  Ожењен, има троје деце.

 • Сергеј Фоминих

  Заменик генералног директора, Директор функције за правна и корпоративна питања

  Сергеј Фоминих је рођен 04.01.1979. године у Руској Федерацији.

  Он је руководилац са правним факултетским образовањем, а стекао је и МБА диплому у Пословној школи ИМД (Швајцарска).

  После седмогодишњег искуства у међународним правним, односно, адвокатским фирмама, Сергеј Фоминих се придружио тиму руководилаца НИС-а Нови Сад у јулу 2009. године, у својству Директора Дирекције за праћење правних прописа. У новембру 2010. године именован је за заменика генералног директора и директора Функције за правна и корпоративна питања у НИС-у а.д. Нови Сад. Сергеј Фоминих руководи тимом који пружа подршку компанији у вези са правним питањима, корпоративним управљањем и управљањем некретнинама.

  Сергеј Фоминих представља НИС у Одбору директора Гасрпом Енергохолдинг-а Србија и председава Стручном комисијом овог Одбора.

 • Милош Грбић

  Заменик генералног директора, Директор Функције за набавку

  Рођен је 1979. године у Београду.

  Године 2004. дипломирао је на Руском државном универзитету за нафту и гас, смер економија. Годину дана касније, магистрирао је у Паризу на IFP – Insitute Français du Petrole у звању Master of Science. Исте године почиње са радом као Менаџмент консултант у Москви, у компанији Deloitte, а од 2006. до 2009. запослен је у компанији Accenture на позицији Менаџера у области Управљања ланцем снабдевања (Supply Chain) где је био одговоран за реализацију логистичких пројеката и имплементацију SAP ERP система.

  У НИС прелази 2009. на позицију директора сектора у новооснованој Функцији за МТСПиКИ, где се бави успостављањем јединственог система централизоване НИС набавке. Од 2011. до 2013. је био на позицији директора Дирекције за планирање и аналитички рад у Функцији за МТСПиКИ. Јануара 2013. прелази у зависно друштво Гаспром њефт Оренбург на место Заменика генералног директора за набавку где је био одговоран за увођење корпоративних шаблона и консолидацију набавних процеса у зависном друштву ГПН-а. У новембру 2014. године се враћа у НИС на позицију заменика директора Функције за МТСПиКИ.

  Од јануара 2019. је на позицији в.д. директора Функције за набавку. Именован је за заменика генералног директора и директора Функције за набавку у НИС а.д. Нови Сад 1. априла 2020.

 • Игор Чернов

  Заменик генералног директора, Директор функције за корпоративну заштиту

  Рођен је 1964. године у граду Рибинск, у Руској Федерацији. Поседује два виша војна образовања и богато професионално искуство у области корпоративне заштите. Између осталог, радио је на позицији руководиоца Службе за корпоративну заштиту у „Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез“ и на позицији  заменика генералног директора у инвестиционој компанији „Јарфинвест“. У нашу компанију дошао је 2009  године, на позицију саветника заменика генералног директора за корпоративну заштиту.

  У јуну 2021. године именован је за заменика генералног директора – директора Функције за корпоративну заштиту.

 • Наталија Биленок

  Заменик генералног директора, Директор функције за организациона питања

  Рођена је 1970. године у Руској Федерацији. На Историјском факултету Бријанског државног универзитета, на смеру „Историја и право“, дипломирала је 1992. године. Две године касније, стекла је звање психолога на Факултету за психологију на Бријанском државном универзитету.

  Професионалну каријеру започиње 1997. године у Центру за професионалну оријентацију и психолошку подршку, на позицији руководиоца научно-методолошког одељења – психолог-консултант. У Центру се задржава до 2000. године, када прелази у компанију „Мељкрук“ у којој је била именована за заменика руководиоца Службе за управљање кадровима. Своје професионално искуство обогатила је радећи у компанији „Деснол“, на позицији директора људских ресурса, поред које је имала и додатно задужење као генерални директор у ћеркама фирмама поменуте компаније. На позицији директора за кадрове радила је две године, од 2006. до 2009, и у компанији „Росити“. Након тога, почиње да ради у Гаспром њефту, на позицији руководиоца Управе за рад са кадровима у Дирекцији регионалних продаја.

  Паралелно са развојем професионалне каријере, наставила је да се стручно усавршава. Године 2009. дипломирала је на Московској међународној вишој школи бизниса МИРБИС, на смеру „Управљање људским ресурсима“. Стручно се усавршавала и радећи у Гаспром њефту, где је, између осталог, успешно завршила корпоративни програм МВА Гаспром њефта и Стокхолмске школе за економију „Топ-драјв“.

 • Вадим Смирнов

  Заменик генералног директора, Директор функције за односе са државним органима и корпоративне комуникације

  Рођен је 10. октобра 1963. године у Казахстану. Године 1985. стекао je звање инжењера за енергетска бродска постројења. Осим тога, завршио је Дипломатску академију (1994. године у Москви), и Високу комерцијалну школу (1999. године у Москви), смер „Финансије и ревизија“. Од 1985. до 1991. године радио је на позицијама у струци, у морнарици. Од 1994. до 1998. године био је запослен у Министарству иностраних послова Руске Федерације, а део његових службених активности је подразумевао и дуготрајна службена путовања у земље балканског региона. Од 1998. до 2009. године радио je на различитим позицијама у „Аерофлоту“, укључујући и послове представника компаније на Балкану (шест година), и радно место руководиоца одељења за контролу девизно-финансијског пословања иностраних представништава (две године).

  Од 2010. године радио је у области економске безбедности у компанијама Групе Гаспром, а од фебруара 2012. на позицији директора Функције за интерну ревизију. Након тога, именован је за генералног директора ћерке компаније НИС-а, НИС Петрол у Румунији. Поред ове позиције, у јулу 2017. године именован је и за заменика генералног директора НИС-а, в.д. директора Функције за односе с јавношћу и комуникације. У априлу ове године постављен је за вршиоца дужности директора Функције за односе са државним органима и корпоративне комуникације. У јулу 2018, именован је за заменика генералног директора, директора Функције за односе са државним органима и корпоративне комуникације.

 • Михаил Рјазанов

  Директор функције за HSE

  Рођен је 6. априла 1969. године.

  Државни Владимирски технички универзитет, смер грађевински инжењер, завршио је 1995. године. Затим је 1997. године завршио Московски универзитет хуманитарних наука, смер јуриспруденција (правна наука). Током 2009. године стекао је диплому Стокхолмске школе економије у Русији.

  До 2000. године радио је у области права. Од 2000. године постаје консултант у компанији „Дипон“ (DuPont) по питањима формирања система управљања HSE. Од 2005. године налази се на челу области за HSE у великим рударско-металуршким компанијама Русије и Украјине (Северстаљ-Ресурс (Русија), ДТЕК (Украјина), Алроса (Русија)). Од јануара 2020. године директор је Функције за HSE у компанији НИС.

 • Јелена Попара

  Директор Функције за интерну ревизију и управљање ризицима

  Рођенa је у Београду 19. априла 1980. године.

  Дипломирала је 2004. године на Економском факултету у Београду, на одсеку за финансије, рачуноводство и ревизију. Стекла је међународну лиценцу из области рачуноводства и ревизије “ACCA” 2012 године. Од 2005. до 2010. године, радила је као консултант у компанији КПМГ Београд. Од 2010. године придружила се тиму менаџера НИС-а, а од 2013. године обављала је функцију финансијског директора зависног друштва у Румунији.

  У марту 2016. године, именована је за директора Функције за интерну ревизију.

 • Никола Радмиловић

  Директор “Нафтагас – нафтних сервиса”

This site is registered on wpml.org as a development site.