Погодности за чланове нашег тима

Члановима нашег тима омогућавамо бројне погодности

Међу бенефитима су колективно осигурање, добровољно пензионо осигурање, бесплатне спортске активности и рекреације, тренинзи и обуке, попусти за куповину, организујемо догађаје за запослене и доследно примењујемо савремене системе награђивања запослених базираних на индивидуалном доприносу.

Поред тога, бринемо о здрављу запослених и њихових породица кроз омогућавање редовних лекарских прегледа, и друге погодности и попусте.

Ја имам идеју

Како би пословање компаније било још ефикасније, у НИС-у је покренут програм мотивације „Ја имам идеју“, који омогућава запосленима да предложе идеје које могу да побољшају пословање компаније.

У оквиру овог програма запослени дају свој допринос пословању тако што предлажу идеје које би могле утицати на повећање компанијске ефикасности. Својим учешћем они могу да остваре и личне бенефите, суштина овог позива запосленима је у иновативности при проналажењу начина за унапређење пословних процеса. Програм подразумева новчане и вредне материјалне награде за имплементацију изводљивих идеја, активно укључивање руководства и брз процес при њиховој евалуацији и развоју, што је и најважнија карика у његовој примени.

Од почетка програма предложено је више од 1200 идеја са циљем да Компанија буде још ефикаснија.

Милош Алексић, Водећи инжењер за технологију производње нафте и гаса

– Запослен сам у Технолошкој служби за анализу рада бушотина. Другим речима, радим у самом срцу нафтне индустрије. У оквиру програма „Ја имам идеју“ предложио сам пројекат који је примењен на нашим бушотинама и драго ми је што сам на тај начин допринео већој ефикасности и уштеди у раду, па самим тим и унапређењу пословања Компаније, што је и циљ ове акције.