Rodna ravnopravnost

NIS ilustracija Milica Golubovic

Autor ilustracije:

NIS
Milica Golubović

Mi smo jedna od 1.800 kompanija u svetu koje su potpisale sedam principa Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena. Verujemo u jednake šanse za sve i za više od 11.000 naših zaposlenih kreiramo ambijent u kome svako može u punoj meri da iskaže svoj potencijal, bez obzira na pol, nacionalnu pripadnost, versko opredeljenje ili bilo koji drugi status koji može uticati na nepravedno pravljenje razlike između koleginica i kolega. Naši zaposleni dolaze iz oko 20 zemalja sveta i mi tu različitost vidimo kao šansu za razvoj i razmenu najboljih ideja i iskustava.

Pored poštovanja apsolutne rodne ravnopravnosti, nastojimo da se u našem radnom okruženju bezuslovno poštuju i sva druga ljudska prava zagarantovana Ustavom Republike Srbije, međunarodnim ugovorima i relevantnim zakonskim odredbama. NIS aktivno nastoji da spreči i sankcioniše svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje prema zaposlenima, kandidatima za zaposlenje, poslovnim partnerima, dobavljačima, klijentima i ostalim trećim licima sa kojima kompanija sarađuje. U ovoj oblasti usvojili smo niz afirmativnih mera među kojima su slobodan dan za koleginice čija deca polaze u prvi razred osnovne škole, postepen povratak majki sa porodiljskog odsustva, doplatu naknade za porodiljsko odsustvo.

Briga o zaposlenima i poštovanje jednakosti i nadalje će ostati jedan od stubova daljeg razvoja naše kompanije.

Ciljevi održivog razvoja

Ilustracijama mladih umetnika predstavljeno je 12 odabranih ciljeva propisanih od strane UN-a, za čiju se realizaciju zalažemo.

SAZNAJ VIŠE