Odgovorna potrošnja i proizvodnja

Andrija Cugurovic ilustracija NIS

Autor ilustracije:

NIS
Andrija Čugurović

Od 2009. godine u razvoj naše kompanije uložili smo više od 3 milijarde evra. Zahvaljujući ovim ulaganjima NIS je iz lokalne naftno-gasne kompanije prerastao u jedan od najvećih energetskih sistema u ovom delu Evrope. I pored brojnih promena u deceniji za nama ostali smo posvećeni jednom cilju – da se svi naši radni procesi odvijaju u skladu sa principima održivog razvoja. Naši projekti, pored ekonomske koristi, podrazumevaju odgovornu potrošnju resursa, proizvodnju koja ne narušava životnu sredinu i benefite za buduće generacije. Cilj kojem težimo je ambiciozan – radni procesi bez povreda i negativnih uticaja na okolinu.

U skladu sa tim, naši kapitalni razvojni projekti podrazumevaju modernizaciju uz dalje unapređenje zaštite životne sredine. Jedan od njih je i Duboka prerada u Rafineriji nafte Pančevo, vredan 300 miliona evra. Izgradnja novih postrojenja našoj kompaniji će omogućiti proizvodnju veće količine najkvalitetnijih goriva, ali i novi proizvod – naftni koks. Na ovaj način dodatno ćemo doprineti energetskoj stabilnosti Srbije, jer se koks sada isključivo uvozi u našu zemlju.

Istovremeno, Duboka prerada će značiti i prestanak proizvodnje mazuta sa visokim sadržajem sumpora, što će unaprediti ekološku sliku cele zemlje. Pored toga, ovo će doprineti da Srbija ispuni svoje međunarodne obaveze o smanjenju procenta sumpora u tečnim gorivima. I u budućem radu vodićemo se uverenjem da je uspeh naše kompanije celovit samo ako doprinosi boljitku cele zajednice.

Ciljevi održivog razvoja

Ilustracijama mladih umetnika predstavljeno je 12 odabranih ciljeva propisanih od strane UN-a, za čiju se realizaciju zalažemo.

SAZNAJ VIŠE