Mir, pravda i snažne institucije

NIS ilustracija Nebojša Cvetković

Autor ilustracije:

NIS
Nebojša Cvetković

U saradnji sa poslovnim partnerima i državnim institucijama, naša kompanija aktivno doprinosi suzbijanju sivog tržišta i unapređenju poslovnog ambijenta u Srbiji. Takođe, od 2009. do 2019. godine u budžet Srbije uplatili smo gotovo 12 milijardi evra po osnovu poreza i drugih javnih prihoda. Svoj doprinos dali smo i pri usvajanju niza zakona koji su domaće propise uskladili sa međunarodnim standardima.

Aktivno učestvujemo u promenama u oblasti markiranja goriva i monitoringa kvaliteta naftnih derivata, jer verujemo da naši potrošači zaslužuju samo najkvalitetnije proizvode, a da svi učesnici na tržištu imaju pravo na fer i ravnopravnu konkurenciju.

Verujemo da smo svojim naporima doprineli postizanju zajedničkog cilja, a to je slobodno tržište sa jasnim pravilima za sve učesnike. I u narednom periodu ostaćemo posvećeni konstruktivnom radu na regulisanju poslovanja u ovom sektoru ne samo u Srbiji, već na svim tržištima na kojima smo prisutni. Istovremeno, nastojaćemo da svoje najbolje poslovne prakse podelimo sa partnerima, uvereni da je unapređenje poslovne klime najbolji podsticaj za dalji razvoj naše kompanije.

Ciljevi održivog razvoja

Ilustracijama mladih umetnika predstavljeno je 12 odabranih ciljeva propisanih od strane UN-a, za čiju se realizaciju zalažemo.

SAZNAJ VIŠE