Dostojanstven rad i ekonomski rast

NIS ilustracija

Autor ilustracije:

NIS
Monika Lang

Tokom nekoliko poslednjih decenija, faktori uspeha i prioriteti u poslovanju velikih kompanija stalno su se menjali, a u 21. veku sve je veći fokus na humanijem pristupu i povratku brizi o zajednici. U skladu sa tim, nije neobično što u savremenim biznis krugovima trenutno vlada mišljenje da je najvažniji resurs svake kompanije – zaposleni.

Ujedinjene nacije ističu 17 ciljeva održivog razvoja koji predstavljaju ključne elemente za opšti napredak i ravnomerniju raspodelu prirodnih bogatstava. Jedan od ciljeva je i pravo na dostojanstven rad i ekonomski rast. U našoj zemlji sve je više kompanija koje svojim poslovanjem doprinose ostvarivanju ciljeva Ujedinjenih nacija.

Među predvodnicima ovog novog talasa nalazi se i naša kompanija, koja doprinosi ostvarenju čak 12 od 17 UN ciljeva, a jedan od njih je i pravo na dostojanstven rad. Prema broju zaposlenih koji samo u Srbiji premašuje 11.000 ljudi iz više od 10 različitih zemalja sveta, kompanija NIS nalazi se u kategoriji giganata ne samo u svojoj industriji, već i na tržištu zemlje i regiona. Ovaj podatak, međutim, nije samo prednost kompanije, već i njen izazov jer treba uskladiti potrebe hiljade zaposlenih različitih generacija, obrazovnih profila…

Da bi ovaj cilj bio ispunjen, NIS je uveo niz aktivnosti za razvoj zaposlenih koje su od izuzetnog značaja u modernom poslovanju. Pored redovnih stručnih obuka, pokrenut je i program u okviru kog zaposleni koji žele da podele svoje znanje imaju mogućnost da edukuju kolege u različitim oblastima, sprovodeći čitav niz profesionalnih obuka. Takođe, kompanija je obezbedila i pogodnosti za svoje zaposlene, pre svega kada je reč o fleksibilnim načinima rada. Tako je uvedena mogućnost postepenog povratka za zaposlene koje se vraćaju sa porodiljskog odsustva, kao i za zaposlene koji su koristili bolovanje duže od godinu dana, rad od kuće za pozicije kojima priroda posla ovo omogućava i drugi.

Pored toga, kreirali smo više programa za mlade, želeći da im pružimo mogućnost da svoje prve karijerne korake naprave u jednoj od najvećih energetskih kompanija u regionu. Tako je pokrenut program za studente pod nazivom „NIS Calling“ koji se zasniva na 320 sati prakse u kompaniji koju izabrani kandidati mogu da iskoriste tokom tri meseca i usklade ih sa obavezama na fakultetu. Program omogućava studentima treće, četvrte i pete godine studija (master ili apsolvent), da tokom različitih sezona u godini konkurišu za praksu u NIS-u, u skladu sa traženim pozicijama. Takođe, u želji da privučemo nove mlade stručnjake, ove godine pokrenuli smo i program „NIS Energy”, namenjen diplomcima i master studentima koji svojim idejama mogu da pruže novu energiju kompaniji, ali i da dobiju šansu da se profesionalno razvijaju u jednoj od najvećih domaćih kompanija kroz jednogodišnji, plaćeni program.

Napori NIS-a da unapredi praksu u oblasti upravljanja ljudskim resursima prepoznati su i u eksternoj javnosti. Prema istraživanju portala Infostud, u kom je učestvovalo preko 10.000 naših sugrađana, NIS je najpoželjniji poslodavac u 2020. godini. Istovremeno, učesnici ankete su naveli da kod poslodavaca najviše cene finansijsku stabilnost, prijateljsko radno okruženje i fer sistem nagrađivanja.

Dosadašnja priznanja nam jesu pokazatelj da smo na dobrom putu, ali to nije naše krajnje odredište, već pre svega motiv i inspiracija za dalji razvoj i unapređenje radnog okruženja i zadovoljstva zaposlenih. Svesni smo promena koje se dešavaju oko nas i toga da i mi  treba da se menjamo – da  budemo još bolji i da stalno osluškujemo očekivanja sadašnjih i budućih kolega. Zato je pozitivna promena naše korporativne kulture istinsko opredeljenje i  jedan od ključnih stubova transformacije naše kompanije.

Ciljevi održivog razvoja

Ilustracijama mladih umetnika predstavljeno je 12 odabranih ciljeva propisanih od strane UN-a, za čiju se realizaciju zalažemo.

SAZNAJ VIŠE