Akcija za klimu

NIS ilustracija Marko Djukanov

Autor ilustracije:

NIS
Marko Vuleta – Đukanov

Živimo i radimo u skladu sa parolom da ovu zemlju nismo nasledili od svojih predaka, već pozajmili od generacija koje dolaze za nama. Svesni da sektor energetike, kojem pripadamo, ima posebnu odgovornost za zaštitu životne sredine, želimo da damo svoj puni doprinos zaštiti životne sredine i smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Zbog toga u svojim poslovnim procesima koristimo najbolje dostupne tehnike, a samo u 2019. godini uložili smo 534 miliona dinara u ekološke projekte u svim biznis segmentima. Značajna sredstva investirali smo u nabavku savremene opreme za Rafineriju nafte u Pančevu kako bismo dodatno smanjili emisije u vazduh. U prethodnim godinama emisije štetnih gasova u Rafineriji smanjene su više od 10 odsto, koncentracije benzena su manje od vrednosti propisanih standardima EU, a isparenja štetnih materija prilikom utovara cisterni na autopunilištu svedena su na nulu. Takođe je izvršena rekonstrukcija i modernizacija kompleksa za proizvodnju benzina, dizela i gasova, kao i rekonstrukcija Dunavskog pristaništa.

Sa ponosom ističemo da je naša Rafinerija prvi energetski objekat u Srbiji koji je od nadležnih državnih organa dobio integrisanu IPPC dozvolu o sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine. Ovom dozvolom se potvrđuje da je proizvodni proces u Rafineriji u potpunosti usklađen sa najvišim domaćim i evropskim standardima u oblasti zaštite životne sredine, a NIS obavezuje da nastavi sa značajnim ulaganjima u ekološke projekte. Svojim delovanjem nastojimo da inspirišemo i druge kompanije da brigu o životnoj sredini uvrste u svoju listu prioriteta.

Ciljevi održivog razvoja

Ilustracijama mladih umetnika predstavljeno je 12 odabranih ciljeva propisanih od strane UN-a, za čiju se realizaciju zalažemo.

SAZNAJ VIŠE